IME

Филм на ИПИ: 2% в твоята община (пълна версия)

Автор: ИПИ / 02.03.2022

Икономистите на ИПИ, хората по места и кметовете – открито за необходимостта и ползите от финансовата децентрализация.

Филм: 2% в твоята община