IME

Филм на ИПИ: 2% в твоята община (част I)

Автор: ИПИ / 11.02.2022

Първа част от филма на ИПИ за финансовата децентрализация.

Икономистите на ИПИ, хората по места и кметовете – открито за необходимостта и ползите от финансовата децентрализация.

Част I: Ролята на общините в България

Трейлър: 2% в твоята община