"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 13.12.2018

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува детайлен анализ на ценовата еластичност и достъпност на тютюневите продукти в България в рамките на общата европейска акцизна политика. Анализът е част от проект на ИПИ* под мотото „По правилата”, чиято основна цел е подобряване на водените политики и преодоляване на онези институционални и регулаторни слабости, които дават почва за незаконна търговия с тютюневи изделия в страната. Докладът обхваща периода 2007-2018 г., като коментира и наскоро проведената обществена консултация на Европейската комисия върху облагането на тютюневите изделия в ЕС.

Десет години безвремие

ИПИ / 07.12.2018
Равносметката е очевидна. Генерална промяна няма. Администрацията продължава да налага правила и изисквания отпреди повече от 10 години, въпреки титаничните ѝ усилия за електронно правителство и реорганизация на работата, редицата доклади на международни консултанти и милионите евро, похарчени за техника.

Въпросът за избора на председател на СГС е въпрос за принципния път на правосъдието

Иван Брегов / 07.12.2018
Софийски градски съд е съдилище от особена важност. От седмица насам има новоизбран председател. Този избор отрече правото на съдиите на самоуправление и потвърди политическите зависимости в съдебната система. И ако самоуправлението не е най-важното за обществото, то независимостта на съда е елемент, без който няма демократична държава.

Защо холандският здравен модел е за пример в Европа?

Петя Георгиева / 07.12.2018
Добре е реформите в здравеопазването да се базират на примери и практики с доказани резултати. "Холандският модел” е именно такъв. Същевременно от изключително значение е да се оценят възможностите за промяна и да се извърши предварителна целенасочена подготовка (най-вече анализи), която да осигури необходимите предпоставки, така че избраният нов здравноосигурителен модел за България да работи ефективно.

Индекс на човешката свобода 2018: как се представя България

ИПИ / 10.12.2018
Резултатът на България в Индекса на човешката свобода като цяло не се променя през годините. Спрямо данните за 2008 г. – първата, за която има такива - оценката на страната е с 0,07 т. по-висока. Най-слабите резултати – тези, свързани със съдебната система – дори се влошават през годините. Както показва изследването, това води до ограничаване на свободите и доходите в страната.

Уж има свободен пазар на ток, ама не съвсем

Калоян Стайков / 07.12.2018
Енергийните политика и законодателство в България все повече приличат на упражнение от четвъртия кръг на ада (по Данте Алегиери) – кипи безсмислен труд, примесен с жестоки проклятия. От години сред основните приоритети на управляващите са енергийната сигурност и гарантирането на конкурентоспособни цени на енергийните ресурси, а постоянно сме свидетели на протести относно цените на горивата, електрическата и топлинната енергия, природния газ и т.н. Причината – пазарът на ток е свободен, но е доминиран от държавни компании, при това основните играчи са част от един държавен холдинг.

Две крачки назад в електронната идентификация

Адриан Николов / 07.12.2018
На теория, от десетилетия неуморно и с поглед напред градим инструменти за електронно управление, които от една страна да улеснят и ускорят общуването на гражданите и бизнеса с администрацията и институциите, от друга – да подобрят ефективността и да разширят набора от услуги, предоставяни от същите тези институции. На практика (почти) всеки опит за въвеждане или разширяване на инструментите за електронно управление среща отпор или поне инерция от страна на представителите на същите тези институции, и в крайна сметка тези инструменти се забавят значително или се провалят окончателно.

Развенчаха недостига на труд, да се готвят други „митове”

Явор Алексиев / 07.12.2018
През тази седмица беше публикувано изследване на Солидарна България под заглавие „Криза на кадрите: дефицит на работна ръка или на достойно заплащане”. В опита си да развенчае „мита” за недостига на труд в родната икономика, авторите правят свободни интерпретации на некоректно представени данни, които резултират в 50 страници методологически хаос, гарниран с две препоръки.