Покана за пресконференция на тема: Икономика на здравия разум

ИКОНОМИКА НА ЗДРАВИЯ РАЗУМ –  КЪДЕ СМЕ И КЪДЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ

Преглед и анализ на мястото на България в международните класации

(шесто издание)

25 ноември 2014 г. (вторник) 

11.00 ч.

Прес-клуб на БТА

Ще представим кратък преглед на мястото на България в световните класации по показатели като: човешко развитие, право на собственост, икономическа свобода, условия за правене на бизнес. Ще ви запознаем и с някои добри примери на страни-реформатори в отделните сфери. Крайната цел на изследването е да изведе препоръки за по-добро представяне на страната ни в разглежданите класации, а оттам – и за по-висок икономически растеж и стандарт на живот.

Какви са изводите от прегледа на индексите за последните шест години? 

Къде се намира България и какво може да се очаква в следващите години?

Какво показва чуждият опит с реформите?

Какъв може да бъде планът на България за по-бърз растеж?

Участници: 

Светла Костадинова, ИПИ

Зорница Славова, ИПИ

Калоян Стайков, ИПИ

Даниел Кадик, Фондация за свободата „Фридрих Науман”

За контакти: 

Весела Добринова (02/ 952 62 66, [email protected])