(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5C87P2');

Покана: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

ПОКАНА

за представяне пред медиите на първи резултати по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”[1]

Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

10:00 – 11:00 часа / 5 юли 2021 г. / БТА (присъствено)

Институтът за пазарна икономика работи по дългосрочно усилие за задълбочен анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България. На събитието ще бъдат представени първи резултати от работата на ИПИ, които целят да провокират дебат за промяна в социалната политика в страната. Сред разгледаните теми ще бъдат:

  • Крива на доходите и профил на бедните – кои са най-рисковите групи?
  • Социалната защита в условията на пандемия – как реагира системата на извънредната ситуация?
  • Нов модел на социалните услуги – къде са големите предизвикателства?
  • Каква е ролята на местната власт при предоставянето на социални услуги?
  • Оценка на потребностите на местно ниво и недостиг в социалните услуги – къде са най-големите слабости на системата?
  • Кога да очакваме Националната карта на социалните услуги?

Резултатите от работата на ИПИ ще бъдат представени от Лъчезар Богданов (главен икономист в ИПИ), Петър Ганев (старши изследовател в ИПИ) и Адриан Николов (икономист в ИПИ).

За въпроси: Весела Добринова, 02/952 62 66, [email protected].

Очакваме Ви!

Екипът на ИПИ


[1] Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България. Страница на проекта: socialchangebg.info