Покана: Икономически профил на „квАРТала” – оценка и перспективи за развитие

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

на

Икономически профил на „квАРТала” – оценка и перспективи за развитие

SOHO (ул. Искър 4) / 18.00 – 20.00 часа / 16 октомври

Институтът за пазарна икономика, с подкрепата на Програма „Европа” на Столична община, Ви кани на публично представяне и обсъждане на доклада „Икономически профил на „квАРТала” – оценка и перспективи за развитие”. Докладът се фокусира върху развитието на пространството, заключено между бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Сливница”, бул. „Васил Левски” и бул. „Княз Александър Дондуков”, добило  популярност като „квАРТала”, и потенциала за превръщането му в творческия квартал на София.

През последните месеци, в рамките на проекта на ИПИ, беше извършено преброяване и бе очертана типологията на всички обекти в рамките на пространството. Също така бяха направени анкети със собственици на обекти и посетители на „квАРТал Фестивал” и се проведоха дълбочинни интервюта със заинтересованите страни*. На база на всичко това успяхме да очертаем основните рамки на развитието и потенциала за трансформацията на пространството в квартал на творческите индустрии.

ПРОГРАМА

SOHO (ул. Искър 4) / 18.00 – 20.00 часа / 16 октомври

 

18.00 – 18.15              Икономически профил на „квАРТала” – Петър Ганев, ИПИ

18.15 – 18.30              Основни изводи от типологията на обектите и анкетите сред посетители на квАРТала – Алфа Рисърч

18.30 – 18.45              Истории от квАРТала и поглед напред – потвърдено участие на „квАРТал колектив”

18.45 – 19.30              Въпроси и отворена дискусия

19.30 – 20.00              Коктейл

На събитието ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни, в т.ч. кметът на Столичен район „Оборище”, главният архитект на Столична община, председателят на Столичен общински съвет, екипът на Визия за София. Събитието е отворено и за представители на медиите.

Заповядайте в SOHO (ул. Искър 4; SoHALL) на 16 октомври 2018 г. (вторник) от 18.00 до 20.00 часа.

За информация и потвърждение за присъствие:

Весела Добринова

Институт за пазарна икономика

02/ 952 62 66, 952 35 03

[email protected]

 

*Екипът на ИПИ изказва благодарности на „квАРТал колектив”, който е изцяло ангажиран с развитието на района и оказа пълна подкрепа за нашето изследване.

**Проект „Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2018 от Институт за пазарна икономика. Мненията и/или заключенията, изразени в материалите по проекта, както и на предстоящото събитие, не представляват официално становище на Столична община.