Събития

Представяне на анализ "Поглед към Плана за възстановяване и устойчивост" - 14 декември 2021

 

 

Представяне на изследването на ИПИ

 

ПОГЛЕД КЪМ ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 


  • На 14 декември 2021 г ИПИ представи изследването "Поглед към Плана за възстановяване и развитие" - приоритети, инвестиции, очаквани резултати.
  • Анализът има за цел да представи същността на Механизма за възстановяване и устойчивост, историята на включването на България в пакета „Следващо поколение“ и вече подадения Национален план за възстановяване и устойчивост на България за общо 21 млрд. лева. Засичането на заложените в страната параметри за изпълнение, приоритетите на ЕС и планираните инвестиции в останалите страни членки показва доколко България се вписва в общите политики на Съюза. Инвестициите, включени в българския план, очертават пътя на страната към осъществяването на важни реформи, възстановяването от пандемията и нейните последствия и постигането на устойчив икономически растеж.

  • Пълният текст на изследването е достъпен ТУК
  • Презентацията от представянето на анализа на 14 декември 2021 г. е достъпна ТУК


Анализът "Поглед към Плана за възстановяване и устойчивост" е по проект „Застъпничество за икономическо възстановяване чрез реформи“ и се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 49 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Застъпничество за икономическо възстановяване чрез реформи“ е да насърчи осъществяването на структурните реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост чрез аналитични усилия и застъпнически действия.