Събития

Покана за представяне на 11. издание на "Регионални профили: показатели за развитие" 2022 - 16 ноември 2022

 

ПОКАНА

за представяне на изследването на ИПИ

Регионални профили: показатели за развитие 2022

 

 

  • Кога: 11:00 – 12:00 ч. / 16 ноември 2022 г. (сряда)
  • Къде: на живо в Пресклуб на БТА | онлайн на фейсбук страниците на ИПИ и Регионални профили

Повече от десет години Институтът за пазарна икономика представя единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България.

Регионалните профили на ИПИ стъпват на 68 индикатора, които представят реалната картина в 28-те области в страната и позволяват да се задълбочи разговорът за регионалното развитие и предизвикателствата пред местните власти.

Фокусът на представянето през тази година попада върху реалните демографки условия на местно ниво, които стъпват върху последното преброяване на населението.

 

В рамките на представянето ще обърнем внимание и на следните въпроси:

  • Как се отрази пандемията върху регионалната карта на стопанско развитие и каква е ролята на местните власти в трансформацията на икономиката?
  • Увеличи ли се разликата между регионите и кои са движещите икономически сили в различните области и населени места?
  • Какви са тенденциите в заетостта, безработица и доходите и защо едни области загубиха ¼ от населението си за десетилетие?
  • Отрази ли се пандемията на резултатите от образователната система и как здравната система отговори на извънредните обстоятелства?
  • Къде престъпността е най-висока и възстанови ли се културният живот на местно ниво? 
  • Какъв е потенциалът и какви са перспективите пред регионите?

 

Всички анализи, данни и други материали, свързани с изследването, ще бъдат публикувани на специализирания сайт: www.regionalprofiles.bg

Можете да проследите събитието онлайн на страницата на БТА

 

Очакваме Ви!

Екипът на ИПИ

 ***

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“