Събития

Покана за онлайн представяне на изследването: "НПВУ: Изпълнението напредва, рисковете нарастват" - 19 декември 2022

ПОКАНА

за представяне на изследването на ИПИ

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НАПРЕДВА, РИСКОВЕТЕ НАРАСТВАТ

 

 

Дата: 19.12.2022 г. (понеделник)        

Час: 11:00-12:00 ч.

Място: на живо във Фейсбук

 

 

Очаква се България да получи първо плащане от 1,37 млрд. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това най-накрая е намек за добра новина след пропускането на шанса за авансово плащане и редица забавяния и неуспешни стъпки на българските правителства при финализирането, подаването, одобрението и изпълнението на НПВУ.

Времето за отчитането на следващия пакет от мерки наближава, а напредъкът е минимален.

В тази обстановка и една година след старта на работата по плана ИПИ прави оценка на напредъка и основните рискове, които биха въздействали негативно върху изпълнението, финансирането и успешното му приключване.

Анализът ще бъде публикуван на интернет страницата на ИПИ: www.ime.bg

 

За въпроси: Весела Добринова, 02/952 62 66, vessela@ime.bg.

Очакваме Ви!

Екипът на ИПИ

*Анализът е по проект „Застъпничество за икономическо възстановяване чрез реформи“  и се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 49 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да насърчи осъществяването на структурните реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост чрез аналитични усилия и застъпнически действия.