Събития

Кръгла маса: Демокрация на кръстопът (01.02.2017)

На 1 февруари 2017 г. екипът на ИПИ представи работата си по анализ, който се фокусира върху възприятията за най-сериозните проблеми на демокрацията у нас, представени в светлината на значимите политически и икономически събития от последните години. Събитието беше продължение на проведената преди три месеца дискусия  "Икономисти и прависти за състоянието на демокрацията (26 октомври 2016)". 


 

*Институтът за пазарна икономика е партньор на "Center for International Private Enterprise" в инициативата "Building Unity and Support for Democratic and Market Values".