Събития

Предизвикателствата пред социалната защита: възможните решения и мерки в условията на висока инфлация и икономическа несигурност - 6 юни 2022

  • запис от събитието - тук

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България[1]. През втората половина на 2021 г. ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които бяха фокусирани върху покритието и резултатите от програмите за социално подпомагане и възможните решения пред социалната политика в рамките на дискусиите около приемането на държавния бюджет за 2022 г.

Бързо нарастващата инфлация през настоящата година отправи ново предизвикателство пред социалната защита в страната, като в последните месеци усилено се коментират компенсиращи мерки към различни уязвими групи. Направената заявка за актуализация на бюджета в средата на годината също отваря вратата за множество идеи в социалната сфера.

На този фон ИПИ проведе отворена дискусия, която да даде дългосрочен хоризонт и отправни точки за ключовите политики в социалната сфера през настоящата година.

Водещи в двата панела на събитието бяха Лъчезар Богданов и Петър Ганев от ИПИ, а експертно участие взеха Георги Ангелов (ИОО), Иван Нейков (БИТСП), Зорница Русинова (ИСС), Елисавета Белобрадова, 47 НС, Пламена Николова (НМД), Искра Стойкова (ТСА) .

Събитието се проведе присъствено в Launchee (ЦУМ) и се излъчи онлайн във Facebook.

[1]Публичното обсъждане е по проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”, който се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България. Страница на проекта:socialchangebg.info