Събития

Покана: Разрези на бедността - образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България (26 януари 2016)

РАЗРЕЗИ НА БЕДНОСТТА

Образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

10:00 – 12:00 ч., 26 януари 2016 г., х-л Радисън

публична дискусия

 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) има удоволствието да Ви покани на публична дискусия за бедността. ИПИ ще представи детайлни доходни разпределения, чрез които ще очертаем кривата на бедността и нейните пречупвания спрямо образованието, икономическия статус и населеното място. Ще представим и "кривата на щастието" спрямо доходите в населението. Някои въпроси, които ще поставят основа на дискусията, са:

  • Крива на доходите и бедността в България - различен поглед към неравенството
  • Образованието, заетостта и населеното място като фактори за неравенството
  • Нивото на щастие и доверие в институциите при бедните и небедните
  • Типови профили на бедните и представителите на средната класа у нас
  • Перспективите пред новото поколение - фокус върху образованието и младежите
  • Фискални и структурни измерения на борбата с бедността

 

Програма:

09:45 – 10:00 Регистрация и кафе

10:00 – 10:20 Представяне на ИПИ: Крива на доходите и профил на бедността

Петър Ганев, старши икономист (ИПИ)

10:20 – 10:40 Представяне на ИПИ: Профил на бедните и фокус върху младежите

Явор Алексиев, икономист (ИПИ)

10:40 – 12:00 Отворена дискусия

 

Моля потвърдете Вашето участие в събитието с мейл или обаждане на Весела Добринова до 25-ти януари 2016 г. (е-mail: vessela@ime.bg; тел.: 02 952 62 66).

 

Проектът Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.