Стаж в ИПИ

 

Ако искате да кандидатствате за стаж извън редовния конкурс, пишете ни (nikolov@ime.bg).

 

От създаването си през 1993 година ИПИ приема стажанти за обучение. В началото това бяха предимно български студенти, обучаващи се в чужбина, които искат да придобият практически опит. В последните години все повече студенти от български университети проявяват желание. Приемът на стажанти става чрез редовния конкурс за стажанти.

 

| прочетете мненията на наши бивши стажанти за програмата на ИПИ |

 

Конкурсът се провежда на всеки три месеца (януари, април, юли, октомври):

 • Обявата за конкурса се публикува на страницата и в седмичния бюлетин на ИПИ две седмици преди започването на стажа
 • Кандидатите изпращат автобиография, кратко мотивационно писмо и есе по една от предварително посочени три теми
 • С одобрените на първия етап кандидати се провежда интервю
 • След интервютата двама или повече кандидати (в зависимост от броя на добрите кандидатури и свободните места) започват стаж

 Стажът е с продължителност три месеца и включва:

 • Работа в офиса на ИПИ
 • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на дейността на екипа от икономисти, изготвяне на самостоятелно изследване
 • Участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
 • Препоръка при успешен стаж

Търсим хора, които:

 • Имат интереси в областта на икономическия анализ
 • Подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава
 • Притежават въображение и готовност за работа в екип
 • Владеят свободно английски език
 • Имат добра компютърна грамотност

Примери за одобрени есета:

 

НАШИТЕ СТАЖАНТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 2021

Теодор Янков

Ирина Боева

Иво Трифонов

 
2020

Наталия Николова

Цветомир Николов

Ралица Димитрова

Арно Пигелер

2019

Константин Туманов

Павел Ковачев

Соня Цветкова

2018

Петя Георгиева

Асен Начков

Илия Димитров

Ивелина Петрова

2017

Весела Кръстанова

Мирослав Хаджийски

Силвия Чомакова

Борис Стойчев

2016

Силвия Ангелова

Владимир Славов

Стефани Босева

Николай Славков

Божидар Радев

Симеон Борисов

Александър Дачев

Михаела Михалева

Ивайло Генев

Ивайла Раденкова

Марта Найденова

Александра Александрова

2015

Мартина Горанова

Ангел Яначков

Георги Вулджев

Виктор Тричков

Тюркер Моллахасан

Георги Васев

Наталия Николаева

Петър Буюклиев

2014

Мария Неева

Евън Фризелка

Елин Качулски

Британи Евънс

Борислав Христов

 

2013

Борислав Тончев

Стилиян Гребеничарски

Боряна Антонова

Лора Светославова

Петър Кръстев

Спартак Софийков

Димитрия Гавалюгова

Даниел Василев

Яна Мушкова

Евгени Иванов

Мадлена Тодинова

 

2012

Адриан Николов

Мария Кирилова

Стоян Христов

Веселин Василев

Димитър Вучев

Иван Тодоров

Михаил Михайлов

Анна Цветкова

Филип Манчев

Боряна Даскалова

Климент Стефанов

Даниел Георгиев

Васил Николов

Петър Пенев

2011

Кирил Минчев

Милена Пешева

Емилия Шехтова

Цвета Миленова

Иво Недялков

Севдана Дочева

Стоян Панчев

Ивайло Тасев

Явор Алексиев

Милен Желев

Георги Аврамов

 

2010

Филип Колев

Михаил Колев

Любомир Миленков

Димитър Крумов

Павлин Лазаров

Мартин Владимиров

Димитър Славов

Димитър Попов

2009

Цветелина Ненова

Радослав Дукин

Александър Иванов

Антон Герунов

Здравка Николова

Невена Кръстева

Георги Нейчев

Велин Пеев

Йордан Джамбазов

Вера Русинова

Момчил Еленков

 

2008

Игнат Ангелов

Методи Лазаров

Любен Иванов

Ренета Димитрова

 

За повече информация се свържете с:

Адриан Николов, икономист в ИПИ

nikolov@ime.bg

(02) 952 62 66, (02) 952 35 03