Търсене

В навечерието

Автор: Красен Станчев / 16.12.2006

Преди година бях убеден, че, от гледище на някаква икономическа рационалност, няма особено значение дали България ще стане член на ЕС през 2007 или 2008 г., че от отлагането може да има не малко ползи и дори, че – в крайна сметка – още по-дългосрочно отлагане на членството не е кой знае какъв проблем (ако се запазят търговските взаимоотношения и стопанската интеграция).

Какво пише и какво не пише в доклада на Европейската комисия

Автор: ИПИ / 16.12.2006

Обективните, т.е. независещите от България, от нейното правителство и граждани, причини за смяна на акцентите са коментирани многократно от нас и не са интересни. Все пак става дума за:

ВАС налага да се вземе политическо решение за “Тракия”

Автор: ИПИ / 16.12.2006

От една страна е приятно, че ВАС дава същото тълкуване на §36 до преходните и заключителните разпоредби на закона за концесиите, което дадохме и ние веднага след като стана известно, че концесията е подарена без търг и конкурс. От друга страна обаче, решението може да служи за оправдание за политическо бездействие по въпроса. Именно поради това, то бе частично посрещнато с неприемане и негодувание от общественото мнение и пресата.

„Симеон” не е виновен*

Автор: Красен Станчев / 16.12.2006

Общественият избор

Конституционните правомощия на президента и раждането на деца

16.12.2006

Прелитайки над страната и от време на време връщайки се в нея, аз чета съобщенията в печатните и електронни средства за общуване. При един такъв случай аз се запознах с онова, което с сте споделели с народонаселението при посещението си в Созопол на 17 т.м.

Можем и без държавата в енергийния сектор

16.12.2006

Дебатът за построяването на атомна електроцентрала не е актуален единствено в България. Тази седмица беше публикувана статия на проф. Колин Робинсън и д-р Айлийн Маршъл със заглавие “Може ли ядрените програми да бъдат оправдани?(1)”. Ето и основните твърдения и изводи в статията, които публикуваме с позволението на издателите.

Въпросник към правителството по проект за бюджет за 2007година

16.12.2006

1. Какво е развитието на основните медицински и икономически показатели,характеризиращи дейността на лечебните заведения, които да свидетелстватза напредък в повишаването ефективността на здравната система (както е посоченов доклада)?

Цените на урана и възможното им влияние върху проекта за АЕЦ „Белене”

16.12.2006

Ако трябва да се каже в едно изречение – това влияние ще бъде най-вече тласкане на цената нагоре и това ще бъде за период до поне 2015 г. Ето защо.

Ощеведнъж за идеите за изразходване на средства от фискалния резерв

15.12.2006

До г-н Ахмед Доган
Председател
Движение за права и свободи

Централното планиране в енергетиката продължава

15.12.2006

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси изготви доклад,озаглавен “Подходи за насърчаване на инвестиционната активност в енергетиката”.Докладът не e достъпен на Интернет страницата на Министерството* . Съгласнодокумента през периода 2002-2007 година трябва да бъдат инвестирани6.6 млрд. евро.

Ядрени илюзии

15.12.2006

През последните две седмици представители на правителството на няколкопъти заявиха, че е взето окончателно решение за довършване на АЕЦ “Белене”.Според думите на г-н Близнаков (председател на парламентарната комисияпо енергетика) стойността на проекта ще бъде между 800 млн. и 1 млрд.евро. Според министър Ковачев е възможно новата централа да бъде изцялочастна, но доколкото ни е известно, всички инвеститори, с които са водениразговори досега са поискали държавни гаранции. В момента полемиката е съсредоточена основно върху въпроса какъв типреактор да бъде избран за новата централа.

Недостатъчността на основанията да се вземе окончателно решение за АЕЦ Белене

15.12.2006

ПредиПрез 1990 – 1991 г. мотивите за спирането на проекта за АЕЦ Белене бяхав крайна сметка икономически. И експертизата на БАН (1990 г.), и разглежданетона старата преписка във ВНС (останало от предишното събрание), комисиятапо опазване на околната среда (1990 – началото на 1991 г.) стигнахадо извода, че а) не е ясно дали икономиката се нуждае от тази мощности б) дори и да има нужда, няма средства.

Мерките на НДСВ - много шум за нищо

15.12.2006

През седмицата Националният съвет на НДСВ обяви мерки за "ускореноикономическо развитие" на България, които ще бъдат предприети презпоследната година от мандата на настоящото мнозинство. Целта на меркитее да направят България конкурентна на останалите европейски страни. Каквиса мерките и достигат ли тази цел?

Влияниена данъците върху сенчестата икономика

15.12.2006

Една от общоприетите дефиниции, определя като сенчеста икономика всичкидейности, които добавят стойност, основават се на доброволна размяна, нокоито не се отчитат (изцяло или частично), а по принцип би трябвало да бъдатчаст от БВП. Понятия като “сива”, неформална, сенчеста, нерегистрирана иматсинонимно значение. Според различни изчисления сенчестата икономика в Българияе между 25% и 35% от БВП.

Аргументацията "за" АЕЦ Белене

15.12.2006

Досега по повод на опитите на неправителствени кръгове да се формулираразумна икономическа оценка на строителството на АЕЦ Белене, правителствотоотговаряше, че мненията “против” и съмнения в стопанската целесъобразностна проекта са неинформирани.

Управляващитепечелят, опозицията - губи, икономистите правят това, което са правиливинаги

15.12.2006

Идеята на министерството на финансите за оценка на предизборната програмана политическите партии от група независими икономисти предизвиква следнитекоментари:

Защо е необходим референдум за АЕЦ "Белене"?

15.12.2006

През изминалата седмица съвпаднаха две събития, които поставят на дневенред този въпрос. Едното от тях е предложението на повече от една четвъртот народните представители за референдум по повод извеждането от експлоатацияна блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй”. Другото събитие е обсъждането в резиденция“Лозенец” на доклад на министерството на енергетиката и енергийните ресурси(МЕЕР), озаглавен “Оценка на технико-икономическата целесъобразност от изгражданена АЕЦ “Белене”. Това обсъждане бе предизвикано от заявление за достъп доинформация на Института за пазарна икономика, но бе организирано от Центъраза икономическо развитие. (Отговорът на МЕЕР бе представен и коментиранв миналия брой на този бюлетин.)

Външен дълг и кредитен рейтинг

15.12.2006

На 24 юни министерството на финансите съобщи,че ще изкупи облигации по външния държавен дълг (по-точно става въпрос зат.нар. DISC’s) в размер на 679.3 милиона долара. В същия ден рейтинговатакомпания Standard & Poor's обявиповишение на кредитния рейтинг на българското правителство. След това увеличениеза първи път българската държава има инвестиционен кредитен рейтинг.

Ядрени илюзии

15.12.2006

През седмицата от министерството на енергетиката обявиха нови идеи заразвитие на ядрената енергетика. Става въпрос за обединяването в една компанияна АЕЦ “Белене” и пети и шести блок на АЕЦ “Козлодуй”. Министър Ковачеваргументира това си намерение с предстоящото изваждане от експлоатация напървите четири блока на АЕЦ “Козлодуй”. По данни от пресата разбрахме, ченовата компания ще бъде правоприемник на задълженията на АЕЦ “Козлодуй”и че предстои до края на юли да бъде обявен конкурс за избор на технологияи изпълнител, както и конкурс за избор на финансов консултант на проектАЕЦ “Белене”. Също така се споменава, че общото финансиране на проекта щебъде около 2,5 млрд. евро, като този път не се уточнява формата и размерана държавното участие.

Посланията към народа на премиера

15.12.2006

През седмицата министър-председателят на България произнесе реч, в която,макар и в общ вид, се засягат бъдещите планове на настоящото правителствои въобще на НДСВ (връзкакъм изказването). Това и други подобни изяви са особено полезни за гражданите,за да се ориентират какво да очакват от правителството до края на мандатаи съответно каква политическа платформа от НДСВ предвид наближаващите избори.

Някои грешни концепции за мерене на успеха на едно правителство

15.12.2006

Меренето на успеха в живота е доста субективна концепция. В много случаи представата на отделните хора за успех или неуспех е различна. Когато става въпрос за оценка на работата на едно правителство нещата изглеждат дори по-сложни. Различни представители на администрацията всекидневно ни засипват с данни и информация, които според тях би следвало да се тълкуват като успех за работата им.

Желания на избирателя в началото на политическия сезон

15.12.2006

По всичко изглежда, че в навечерието на изборите политическите партиище пренебрегнат съществените предизвикателства пред българската икономика.Затова ни се струва важно да предложим списък на политически действия, коитода възкресят реформите в името на увеличаването на благосъстоянието на гражданите.

Ниепрепоръчваме

15.12.2006

За да научите какво мислят експертите на МВФ за България, за реформите,за строежа на АЕЦ “Белене” и пр. можете да прочетете следния доклад:

Началото на политическия сезон: разположение на силите

15.12.2006

По всичко изглежда, че предизборната година ще е интересна. Това не означаваобаче, че ще тя е ползотворна за развитието на икономиката през и след 2005г.

Нова фаза в дебата по повод АЕЦ "Белене"

15.12.2006

СъбитиетоСъдейки по съобщения в пресата, на 29 септември заседанието на комисиятапо енергетика е било посветено на действията на правителството, прокарващиизграждането на АЕЦ ”Белене” и е преминало в крайно критичен дух.

Има ли икономисти в правителството?

15.12.2006

Не може да се отрече, че настоящото правителство понякога се опитва даправи реформи (дали по убеждение, дали под чужд натиск). Забелязва се, обаче,тенденция реформите да не се извършват по най-добрия начин. Така, въпрекиизвършваните реформи, положителните ефекти от тях са значително по-малкиот възможното.

За смисъла на препоръките от ЕК

15.12.2006

Публикуването на поредния доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъкана България предизвика много коментари и вълнение през седмицата. Основниятвъпрос, който постоянно възникваше беше – дали България ще се присъединикъм ЕС през 2007 г. и съответно какви са рисковете това да не се случи.Най-добрият възможен сценарий е ако въпросният доклад бъде разбран от българскотоправителство като призив за ускоряване и задълбочаване на реформите. Презпредишните години външният натиск от страна на МВФ и ЕС в много случаи давашеважен тласък на трудни за реализиране от политическа гледна точка реформи.

Атомната централа в Белене и системната заплаха за страната*

14.12.2006

Приоритети в дейността на Черноморската банка за търговия и развитие

14.12.2006

Атомната централа в Белене и системната заплаха за страната*

14.12.2006

Великденски сказки ex cathedra

14.12.2006

За АЕЦ Белене, още веднъж делово и сериозно

14.12.2006

Външният дълг се смята по-нов начин, засега проблеми с обслужването няма

14.12.2006

Какво може да се прави с пенсионното осигуряване

14.12.2006

Резултатите за бизнеса една година след изборите

14.12.2006

Смисълът в препоръките на икономическите светила

14.12.2006

Една година управление на кабинета: резултатите в стопанската политика и изобщо

14.12.2006

Атомната централа в Белене и системната заплаха за страната*

14.12.2006

Приоритети в дейността на Черноморската банка за търговия и развитие

14.12.2006

Атомната централа в Белене и системната заплаха за страната*

14.12.2006

Великденски сказки ex cathedra

14.12.2006

За АЕЦ Белене, още веднъж делово и сериозно

14.12.2006

Външният дълг се смята по-нов начин, засега проблеми с обслужването няма

14.12.2006

Какво може да се прави с пенсионното осигуряване

14.12.2006

Резултатите за бизнеса една година след изборите

14.12.2006

Смисълът в препоръките на икономическите светила

14.12.2006

Една година управление на кабинета: резултатите в стопанската политика и изобщо

14.12.2006

Смисълът от съхраняването на АЕЦ през погледа на икономиста

14.12.2006

Условията за водене на бизнес през 2002 г.

14.12.2006

Икономиката: изгледи за 2003

14.12.2006

Разбирания за пазарната икономика и/или за новите отношения с Русия

14.12.2006

Руските искания и българските структури

14.12.2006

Енергетиката: резултати от държавното планиране

14.12.2006

Незабелязани събития с дългосрочни въздействия

14.12.2006

Индекс за устойчивост на неправителствените организации за 2002 г. (продължение)

14.12.2006

Конституционните правомощия на президента и раждането на деца (Отворено писмо до г-н Първанов)

Автор: Красен Станчев / 21.07.2006

„Симеон” не е виновен

Автор: Красен Станчев / 30.06.2006

В управлението на Симеон Сакскобурготски бе винаги ясно и кой яде тиквеника, и кой му го дава и кой е самият тиквеник. Днес изглежда непорядъчно да се твърди на всеослушание „аз ви предупреждавах”, а всички коментатори май само това и правят.