Търсене

Окупирай себе си!

Автор: Красен Станчев / 20.01.2012

Тъй като някой ме е включил в грапата „Окупирай България!” (ОБ), аз се чувствам длъжен да споделя своето мнение. По повод масовите движения, преди да се зачева ново, не е излишно основателите да се запознаят с теорията за тези движения. Един добър източник е книгата на Ерик Хофър “Истинският вярващ: Мисли за природата на масовите движения”, издадена на български от ИПИ.