Търсене

Реформа по терлици

Автор: Явор Алексиев / 23.05.2012

Прозрачност, системност, координация – все принципи, които няма как да припознаем като характерни за реформаторските пориви на българската администрация. Поредният пример за дълго отлагана, наистина необходима и инициирана в противоречие на споменатите принципи реформа, се базира на т.нар. Концепция за подобряване на организацията и оптимизиране на дейността на медицинската експертиза.

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

Автор: ИПИ / 20.04.2012

Според данни на НОИ разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от държавното обществено осигуряване (ДОО) са нараснали от 182,2 млн. лв. през 2000 г. до 1 142,7 млн. лв. през 2010 г. Причините за това нарастване са свързани с недостатъци в нормативната уредба и в структурата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. За да бъдат успешно адресирани проблемите с интеграция на хората с увреждания, е нужно да се преодолеят много от анахроничните елементи на сегашната система.

Ще успее ли НОИ да пребори “фиктивните”?

Автор: Явор Алексиев / 03.02.2012

Проблемите в системата за подпомагане на хората с увреждания се трупаха с години – къде заради неадекватен контрол, къде заради неефективно законодателство. През последните няколко месеца, обаче, се появиха индикации, че някой, някъде поне се опитва да прави нещо по въпроса.