Търсене

Двузначни данни за туризма в България

Автор: Климент Стефанов* / 01.06.2012

Според скорошно проучване на Европейската комисия, туризмът в Европа през летния сезон на 2011 г. е отбелязал растеж в почти всички страни-членки с изключение на Малта и Италия. За наша радост България се намира на първо място по увеличение на броя на нощувките, прекарани в страната от местни и чуждестранни граждани.

Рецесията в Европа май няма да ни подмине

Автор: Десислава Николова / 12.04.2012

Като цяло данните за първите месеци на 2012 г. показват, че България няма да бъде подмината от започналата в края на 2011 г. рецесия в ЕС. Изглежда все по-вероятно и ние да отбележим свиване на икономиката през първото тримесечие на 2012 г., което може да продължи и в следващите тримесечия. Отражението на европейската рецесия вече се вижда в данните ни за износа и промишленото производство. Предвид всичко това, крайно време е управляващите да излязат с актуални прогнози за растежа и да започнат да вземат мерки за връзването на бюджета при един все по-реален сценарий за рецесия и у нас.