Търсене

Становище на ИПИ по повод проект на Националната програма за реформи за 2013 г.

Автор: ИПИ / 05.04.2013

На 26 март 2013 г. ИПИ получи покана по мейл за коментари и изпращане на становище по проект на Националната програма за реформи за 2013 г. Крайният срок беше след три работни дни - 29 март 2013 г. Разбираемо е, че няма как да изчетем повече от 100 страници и да коментираме в дълбочина. Ясно е и че така консултации не се правят.

Становище на ИПИ по повод проект на Националната програма за реформи за 2013 г.

Автор: ИПИ / 05.04.2013

На 26 март 2013 г. ИПИ получи покана по мейл за коментари и изпращане на становище по проект на Националната програма за реформи за 2013 г. Крайният срок беше след три работни дни - 29 март 2013 г. Разбираемо е, че няма как да изчетем повече от 100 страници и да коментираме в дълбочина. Ясно е и че така консултации не се правят.