Търсене

Зависи ли демокрацията от средната класа?

Автор: Стоян Панчев / 25.01.2013

Добродетелите, които приписват на средното съсловие като балансьор и ограничител на властта важат, когато то е независимо от политическия апарат и не разчита на протекции, за да запази позициите си.

Примерно измерване на средната класа в България

Автор: Стоян Панчев / 18.01.2013

Групата на богатите е поне 5% и по-малка от 10%, на бедните по-голяма от 40%, но по-малка от 50%. В такъв случай средната класа в България според заложените критерии за горна и долна граница е с големина над 40 и под 55%.

Доходни методи за измерване на средната класа

Автор: Стоян Панчев / 11.01.2013

В скорошен брой на седмичния бюлетин на ИПИ – Преглед на стопанската политика – разгледахме еволюцията на разнообразните определения за това какво представлява обществената група, която се описва като „средна класа”. Промяната, която може да бъде проследена в дефинициите, използвани от мислители през вековете, ни показва постепенно преминаване от идентифициране на средното съсловие с обществен статус, характер на полагания труд и образователен ценз към измерване чрез доходите.

Какво е средната класа

Автор: Стоян Панчев / 21.12.2012

Историческото проследяване на понятието „средна класа” може да започне от античното минало. Големият интерес към определянето и изучаването на стратификацията в обществото възниква заедно с индустриализацията от 19 век.