Търсене

Къде хората запазиха работата си през последните 10 години

Автор: Явор Алексиев / 21.12.2012

Задълбочаването на разликите в нивата на икономическа активност между областите в страната ще продължи и през следващите години. Основания за това дават много фактори като негативните демографски процеси, относително ниските чуждестранни инвестиции и повишаващата се осигурителна тежест.