Търсене

Първи бюджетен излишък след 35 месеца на дефицити

Автор: Калоян Стайков / 06.07.2012

Хубаво е, че натрупаните приходи най-накрая превишиха натрупаните разходи. Още по-хубаво би било, ако това не е моментно явление. А най-хубаво би било, ако излишъкът се задържи поне за няколко години и е резултат от управлески решения, а не страничен ефект от обективни икономически процеси.