Търсене

Възнаграждения в публичния сектор по време на строги икономии*

Автор: Стоян Христов* / 21.12.2012

Въпреки съществуващото мнение, че правителството не трябва да се управлява като бизнес, бизнес моделът започва да се прилага все повече. Страните трябва да инвестират повече в стратегическото планиране на работната сила. Необходима е по-гъвкава система за възнаграждения, за да може правителството да привлича и задържа висококвалифицирани служители.