Търсене

Дългът надвисва над икономиките*

Автор: Климент Стефанов* / 22.06.2012

Според наскоро публикувано изследване, обхващащо периода от 1800 г. до 2011 г., големият дълг води до спад в икономическия растеж. Проучването на Кармен Рейнхарт, Винсънт Рейнхарт и Кенет Рогоф разглежда 26 периода в историята на развитите страни, в 23 от които се наблюдава спад в ръста на БВП, в следствие на висок дълг (публичен, частен, външен или вътрешен).

Изхарчихме 5 млрд. лв. резерви заради кризата. Сега трябва заем.

Автор: Петър Ганев / 06.04.2012

Решението за емитирането на нов публичен външен дълг до 2 млрд. лв. бе до голяма степен очаквано, но въпреки това предизвика сериозен интерес и много коментари в общественото пространство. Видно е, че самата новина за поемането на нов дълг не се приема добре от обществото, като почти винаги нещата се персонифицират – досега беше „дълга на Милен Велчев”, сега пък се говори как Дянков щял да емитира (сякаш лично) държавни ценни книжа. Подобно отношение е полезно в дългосрочен план, тъй като по принцип прави идеята за нов външен дълг непопулярна сред политиците, но то трябва да се превърне в критично отношение към първопричините, които налагат поемането на нов дълг.