Търсене

Млечната одисея продължава. Отново по грешен път.

Автор: Николай Вълканов / 01.06.2012

И в последния си вариант Наредбата за специфични изисквания към млечните продукти продължава да се фокусира върху свръх-контрола на всяка крачка от производствения процес, което създава допълнителни тежести за целия бранш, т.е. и за изрядните производители.