Търсене

Задължителни пенсионни реформи в ЕС

Автор: Десислава Николова / 29.06.2012

Минаха само няколко месеца след като повечето европейските лидери подписаха многостранния договор за фискална дисциплина и координация на икономическите политики[1]. Българското правителство също го подписа, като се възползва от възможността да сложи параф само под главите от договора, отнасящи се за фискалната дисциплина, но не и под главата за координация на икономическата политика между страните-членки.

Развитие на пенсионните системи в ЦИЕ*

30.03.2012

От началото на икономическата криза през 2008 г. държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) приеха широка гама от пенсионните реформи за справяне както с краткосрочните, така и дългосрочните бюджетни предизвикателства. В краткосрочен план икономическата криза изостря вече високите нива на дълг и дефицит, които се увеличиха значително спрямо 2008 г. почти повсеместно в целия регион.

Знаете ли, че: дефицитът в пенсионната система е нараснал осем пъти между 2000 и 2010 г.

16.03.2012

Докато дефицитът в пенсионната система в периода 2000-2005 г. изглежда общо взето под контрол, това категорично не е вярно за периода 2006-2010 г., когато недостигът се увеличава с резки темпове. Влошаването на балансите на пенсионната система опровергава заложените цели на започналата през 2000 г. (и по-късно замразена) реформа, която предвиждаше системата да се консолидира и да стане устойчива в дългосрочен план. Към момента е ясно не просто, че тази цел не може да бъде постигна, а и че все повече средства на данъкоплатците се заделят за изплащане на пенсии.

За морала и Сребърния фонд

Автор: Десислава Николова / 24.02.2012

Очевидно негативната реакция на обществото към планираното използване на парите в Сребърния фонд за плащания по държавния дълг не разколеба вярата на министъра на финансите в морала на една такава операция. Както става ясно от интервю на министър Дянков отпреди дни, до две седмици ще са готови промените в закона за Сребърния фонд (официално наименован Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система), с които ще се разреши на фонда да инвестира активите си в държавни и общински ценни книжа на българската държава.

Знаете ли, че: пенсионерите получават пенсии все по-дълго?

Автор: ИПИ / 03.02.2012

Графиката показва, че при трите основни групи пенсии продължителността на получаване на пенсия се увеличава постоянно и значително през последните 18 години. Изключение правят единствено пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, където има спад от 12% или тези пенсионери средно получават пенсия с 1,4 г. по-малко спрямо 1992 г.

Знаете ли, че: България харчи за пенсии повече от Норвегия?

Автор: ИПИ / 27.01.2012

Въпреки че България е най-бедната страна в ЕС, тя заделя за пенсии повече като % от БВП, отколкото по-богати страни като Норвегия, Ирландия, Исландия, Кипър, Латвия и Словакия.

Знаете ли, че: разходите за пенсии реално растат по-бързо от икономиката?

Автор: ИПИ / 13.01.2012

От тази седмица ИПИ започва публикуването на любопитни и малко известни факти за състоянието на пенсионната система в България. Целта ни е да покажем натрупаните проблеми и дисбаланси в нея и да стимулираме дебат за възможните решения. Тази седмица избрахме да ви представим реалните темпове на промяна на разходите за пенсии и БВП в периода 2000-2010 г.