Търсене

Знаете ли, че: пенсионерите получават пенсии все по-дълго?

Автор: ИПИ / 03.02.2012

Графиката показва, че при трите основни групи пенсии продължителността на получаване на пенсия се увеличава постоянно и значително през последните 18 години. Изключение правят единствено пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, където има спад от 12% или тези пенсионери средно получават пенсия с 1,4 г. по-малко спрямо 1992 г.

Знаете ли, че: България харчи за пенсии повече от Норвегия?

Автор: ИПИ / 27.01.2012

Въпреки че България е най-бедната страна в ЕС, тя заделя за пенсии повече като % от БВП, отколкото по-богати страни като Норвегия, Ирландия, Исландия, Кипър, Латвия и Словакия.

Знаете ли, че: разходите за пенсии реално растат по-бързо от икономиката?

Автор: ИПИ / 13.01.2012

От тази седмица ИПИ започва публикуването на любопитни и малко известни факти за състоянието на пенсионната система в България. Целта ни е да покажем натрупаните проблеми и дисбаланси в нея и да стимулираме дебат за възможните решения. Тази седмица избрахме да ви представим реалните темпове на промяна на разходите за пенсии и БВП в периода 2000-2010 г.