Търсене

Министерски съвет защити одиторите

Автор: Петър Ганев / 10.02.2012

Преди няколко седмици направихме очерк на противопоставянето на две работни групи за българската позиция в ЕС за счетоводните изисквания към малките предприятия (виж „РГ 27 Vs РГ 15”). Още тогава отбелязахме, че най-спорният въпрос е за задължителния одит на малките предприятия, като отчетохме опасността одиторите да наложат своето мнение и да защитят бизнеса си. Ето че тази седмица въпросът стигна до Министерски съвет и влиянието на одиторите е лесно видимо в стенограмата от заседанието.