Търсене

Въпрос на принципи

Автор: Николай Вълканов / 01.06.2012

Понякога, под благовидния предлог за защита на здравето и живота на хората, държавата узурпира властта, която сме й дали. Иначе казано, надхвърля правомощията си и заобикаля собствените си правила, пътьом облагодетелствайки нечии частни интереси.