Търсене

Минималните осигурителни прагове растат най-бързо при ниско квалифицирания труд

Автор: Калоян Стайков / 24.08.2012

Въпреки наличието на минимална работна заплата в България, минималното възнаграждението в редица икономически дейности не зависи от нея, а от минималния осигурителен доход (МОД). През 2012 г. такива прагове има в 85 икономически дейности, което е сериозен ръст в сравнение с 2004 г., когато са засягали едва 55 дейности.

Икономическата логика на управляващите издиша

Автор: Калоян Стайков / 04.05.2012

Логиката би продиктувала държавата да остави всеки предприемач и всяка компания сама да вземе решение дали и кои точно от работниците им заслужават по-високо възнаграждение, дали компанията може да си го позволи и с колко точно да увеличи заплатите. Всичко останало прилича на правене на помен с чужда пита.