Търсене

Защо трябва да се радваме, че не сме член на еврозоната (2)

Автор: Десислава Николова / 14.12.2012

Предложенията за „реформа” на еврозоната в средносрочен план не се различават особено от краткосрочните мерки – засилват моралния риск и създават предпоставки за увеличаване на дълговото бреме, вместо за неговото намаление. Предвид техния по-голям мащаб и „размах”, обаче, те са значително по-опасни.