Търсене

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

Автор: ИПИ / 20.04.2012

Според данни на НОИ разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от държавното обществено осигуряване (ДОО) са нараснали от 182,2 млн. лв. през 2000 г. до 1 142,7 млн. лв. през 2010 г. Причините за това нарастване са свързани с недостатъци в нормативната уредба и в структурата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. За да бъдат успешно адресирани проблемите с интеграция на хората с увреждания, е нужно да се преодолеят много от анахроничните елементи на сегашната система.

Високата нормативна защита на хората с увреждания пречи на реализацията им

Автор: Явор Алексиев / 27.01.2012

Явно стимулирането на заетостта на хората с увреждания за момента не се получава. Поне на този етап повечето работодатели гледат на наемането на работа на човек с трайно намалена работоспособност по-скоро като на някакъв неудобен, нормативно установен социален императив, който всячески се опитват да избегнат.