Търсене

Как ще ги стигнем инвеститорите?

Автор: Калоян Стайков / 15.06.2012

С този темп и манталитет на работа на управляващите не просто ще си изгоним инвеститорите, но, както се казва, дори и срещу тях да тичаме, няма да можем да ги настигнем. Ако правителството продължава в същия дух, нищо чудно и малкото инвестиции, които привличаме в момента – 1,3 млрд. евро през 2011 г. на фона на 9 млрд. евро през 2007 г., да секнат. Тогава нито ниските данъци и ниските разходи за труд, нито разумната фискална политика ще ни спасят.