Търсене

Знаете ли, че: харчим все повече за същия брой инвалидни пенсии?

12.04.2012

Увеличаващите се разходи като процент от БВП до 2005 г. не са изненадващи на фона на сериозното увеличение при отпуснатите пенсии. Обезпокоителното е, че след 2005 г. тези разходи продължават да се увеличават, с изключение на 2007 г., и то на фона на почти непроменени, а в някои години и по-малко отпуснати пенсии.

Знаете ли че: инвалидните пенсии нарастват над 2,5 пъти между 2000 и 2010 г.

09.03.2012

Когато се говори за инвалидни пенсии, често се пренебрегват инвалидните пенсии, плащани от държавния бюджет и се фокусира вниманието само върху тези, покривани от Националния осигурителен институт. Статистиката обаче показва, че броят на инвалидните пенсии, плащани от републиканския бюджет, нараства по-бързо през периода 2000-2010 г. и през 2010 г. вече превишава тези, финансирани от НОИ.

Сбъркани реформи в сбъркана система

Автор: Явор Алексиев / 06.01.2012

Като за добре дошли в новата година, управляващите забъркаха поредната ТЕЛК-каша. Поводът са промъкналите се в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавното обществено осигуряване за 2012 промени в Кодекса за социално осигуряване, които увеличават степента и обхвата на административнонаказателната отговорност, на която подлежат експертите от лекарските комисии, които неправомерно издават/са издали решения.