Търсене

България на 42-ро място в първия Индекс на човешка свобода

Автор: Петър Ганев / 11.01.2013

Резултатът на България от 7,6 поставя страната на 42-ро място от изследваните 123 страни. Преди нас са Италия и Литва, а след нас са Словения, Корея и Кипър. Оценките за България показват превес на личната или гражданска свобода спрямо икономическата свобода, което е характерно за развитите страни и е особено силно изразено в Европа.

Икономическата свобода е заплашена от дълговата криза в Европа

Автор: ИПИ / 13.01.2012

Хонконг, Сингапур и Австралия подобряват резултатите си и запазват челните три места в Индекс на икономическата свобода 2012 на фондация „Херитидж” и „Уолстрийт Джърнъл”. България се представя по-добре от средното за света в повечето категории, но изостава от другите европейски страни и е далеч от най-свободните икономики в света.