Търсене

Параграф 22 с предложенията за реформа на земеделските субсидии

Автор: Николай Вълканов / 16.03.2012

Когато държавата се опита да регулира или да подпомага някой бизнес, често ставаме свидетели на абсурди. Сред последните предложения на Европейската комисия за промени в Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2014 – 2020 г. е въвеждането на таван на директните плащания (т.е. ограничаване субсидиите за най-големите производители). Полагаемите се субсидии над 150 000 евро ще бъдат намалявани с 20% за сумата между 150 и 200 000 евро, с 40% - за сумата от 200 000 до 250 000 евро и със 70% - за сумата от 250 000 до 300 000 евро. Поставя се таван на плащанията от 300 000 евро, като от тях ще могат да се приспадат разходи за заплати и социални осигуровки за предходната година.