Търсене

Търсят се 400 хиляди работни места

Автор: Явор Алексиев / 15.02.2013

Повишаващата се заетост в родната икономика не се дължи на повече работни места, а на мрачна тенденция - броят на работните места намалява по-бавно от броя на хората в активна възраст.

Къде хората запазиха работата си през последните 10 години

Автор: Явор Алексиев / 21.12.2012

Задълбочаването на разликите в нивата на икономическа активност между областите в страната ще продължи и през следващите години. Основания за това дават много фактори като негативните демографски процеси, относително ниските чуждестранни инвестиции и повишаващата се осигурителна тежест.

Безработицата сред младите в България и Европа

Автор: Стоян Христов* / 14.12.2012

Трудният преход от образование към работа, както и високите нива на неактивност сред тези, напуснали по-рано училище, остават сред основните проблеми, които срещат младежите в ЕС.

Лудост, убиваща работни места*

Автор: Ричард Ран ** / 09.03.2012

В пресата текат много дискусии около новите екологични регулации на администрацията, които убиват заетостта, например забрани срещу въглищни централи и сондажи за нефт и газ. Пресата, обаче, е по-малко фокусирана върху ликвидирането на заетостта от страна на новите финансови регулации, които могат в крайна сметка да закрият десетки милиони работни места.