Търсене

Задължителни пенсионни реформи в ЕС

Автор: Десислава Николова / 29.06.2012

Минаха само няколко месеца след като повечето европейските лидери подписаха многостранния договор за фискална дисциплина и координация на икономическите политики[1]. Българското правителство също го подписа, като се възползва от възможността да сложи параф само под главите от договора, отнасящи се за фискалната дисциплина, но не и под главата за координация на икономическата политика между страните-членки.