Търсене

Търсят се 400 хиляди работни места

Автор: Явор Алексиев / 15.02.2013

Повишаващата се заетост в родната икономика не се дължи на повече работни места, а на мрачна тенденция - броят на работните места намалява по-бавно от броя на хората в активна възраст.

Безработицата сред младите в България и Европа

Автор: Стоян Христов* / 14.12.2012

Трудният преход от образование към работа, както и високите нива на неактивност сред тези, напуснали по-рано училище, остават сред основните проблеми, които срещат младежите в ЕС.

Безработицата по света и у нас

Автор: Васил Николов* / 06.07.2012

Евростат публикува своя годишен доклад за нивата на безработица в регионите и страните на Европейския съюз за 2010 и 2011г. В него правят впечатление няколко много интересни факта – равнището на безработица в съюза, движението ѝ в различните области и страни и измеренията ѝ в България.