Търсене

МФ и банковите лихви – играчка-плачка

Автор: Калоян Стайков / 10.02.2012

След като стана ясно, че Министерството на финансите (МФ) обмисля използването на средства от Сребърния фонд за изплащането на дълг, самият министър хвърли поредната недомислена идея в публичното пространство. Както стана ясно, министерството не се е отказало от похода срещу „високите” банкови лихви и вече е подготвило конкретни предложения за законови мерки, които в крайна сметка да намалят цената на кредитите. В рамките само на две седмици от МФ решиха да променят не само предназначението на средствата в Сребърния фонд, но и дейността на самото си ведомство, която според тях би следвало да включва и провеждане на квази-парична, както и търговска политика на отделните банки.

Спестовността и „мързела” на българите

Автор: Петър Ганев / 10.02.2012

Вече стана традиция стенограмите от заседанията на Министерски съвет да се използват за обръщение към народа от страна на управляващите. Почти във всяко заседание, някъде между точките, които се гласуват в оперативен порядък (тоест без обсъждане), се вмъква и някоя реч на министър-председателя, която често задава съвсем нова тема в общественото пространство и отлежава там на спокойствие през уикенда. Това се случи и на последното заседание, като речта нормално бе посветена на водното бедствие в страната. Тук обаче ще разгледаме предходната реч на министър-председателя на тема спестовността и мързела на българите.