Търсене

Рекетът на рейтинга или рейтингът на рекета?

Автор: Явор Алексиев / 25.01.2013

В същността на новите регулации на практика стои заклеймяването на едно „мнение”, което именно с регулативни инструменти беше превърнато в съществен елемент от финансовата система. С други думи регулаторите се опитват да замажат лошите резултати от собствената си регулация чрез въвеждането на допълнителна такава.