Търсене

Подобрява ли се стандартът на живот на българина?

Автор: Десислава Николова / 16.03.2012

Стабилното нарастване на доходите на глава от населението през последното десетилетие в стандарти на покупателна способност предполага и подобряване на стандарта на живот на българина. Това подобряване, разбира се, е средна величина, която не показва какво е разпределението на доходите между отделните граждани или доходни групи и как то се е отразило на всеки от тях. Въпреки тези условности, БВП на глава от населението расте стабилно от 2000 г. насам с изключение на кризисната 2009 г., като де факто се удвоява за периода – от 5 400 евро в стандарт на покупателна способност (СПС) през 2000 г. на 10 700 през 2010 г.