Търсене

Реформа по терлици

Автор: Явор Алексиев / 23.05.2012

Прозрачност, системност, координация – все принципи, които няма как да припознаем като характерни за реформаторските пориви на българската администрация. Поредният пример за дълго отлагана, наистина необходима и инициирана в противоречие на споменатите принципи реформа, се базира на т.нар. Концепция за подобряване на организацията и оптимизиране на дейността на медицинската експертиза.

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

Автор: ИПИ / 20.04.2012

Според данни на НОИ разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от държавното обществено осигуряване (ДОО) са нараснали от 182,2 млн. лв. през 2000 г. до 1 142,7 млн. лв. през 2010 г. Причините за това нарастване са свързани с недостатъци в нормативната уредба и в структурата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. За да бъдат успешно адресирани проблемите с интеграция на хората с увреждания, е нужно да се преодолеят много от анахроничните елементи на сегашната система.

Знаете ли, че: дефицитът в пенсионната система е нараснал осем пъти между 2000 и 2010 г.

16.03.2012

Докато дефицитът в пенсионната система в периода 2000-2005 г. изглежда общо взето под контрол, това категорично не е вярно за периода 2006-2010 г., когато недостигът се увеличава с резки темпове. Влошаването на балансите на пенсионната система опровергава заложените цели на започналата през 2000 г. (и по-късно замразена) реформа, която предвиждаше системата да се консолидира и да стане устойчива в дългосрочен план. Към момента е ясно не просто, че тази цел не може да бъде постигна, а и че все повече средства на данъкоплатците се заделят за изплащане на пенсии.

На колко се осигуряват българите?

Автор: Петър Ганев / 16.03.2012

Темата за осигуряването на българите традиционно повдига интересни въпроси: Колко души са осигурени? На колко се осигуряват? Колко души се осигуряват на минимума и каква част от тях послъгват? Колко души се осигуряват на максимума? Има ли развитие през години и как се движат осигурените по доходни групи/интервали? Това са все теми, които отдавна ни вълнуват и ето, че сега вече разполагаме с официални данни от НОИ, които могат да хвърлят светлина върху някои от тези въпроси.

Знаете ли че: инвалидните пенсии нарастват над 2,5 пъти между 2000 и 2010 г.

09.03.2012

Когато се говори за инвалидни пенсии, често се пренебрегват инвалидните пенсии, плащани от държавния бюджет и се фокусира вниманието само върху тези, покривани от Националния осигурителен институт. Статистиката обаче показва, че броят на инвалидните пенсии, плащани от републиканския бюджет, нараства по-бързо през периода 2000-2010 г. и през 2010 г. вече превишава тези, финансирани от НОИ.

Знаете ли, че: близо 500,000 пенсии са втори, трети и четвърти пенсии?

02.03.2012

Получаващите повече от една пенсия през 2010 г. са 473 200 души или над 10 пъти повече в сравнение с 1999 г. Освен че се увеличават като брой, пенсиите, изплащани повече от една на пенсионер, растат и като процент от всички отпуснати пенсии. Въпреки че пенсионерите намаляват с около 0,6% в периода 1989-2010 г., броят на отпуснатите пенсии се увеличава с 15,6%.

Ще успее ли НОИ да пребори “фиктивните”?

Автор: Явор Алексиев / 03.02.2012

Проблемите в системата за подпомагане на хората с увреждания се трупаха с години – къде заради неадекватен контрол, къде заради неефективно законодателство. През последните няколко месеца, обаче, се появиха индикации, че някой, някъде поне се опитва да прави нещо по въпроса.

Сбъркани реформи в сбъркана система

Автор: Явор Алексиев / 06.01.2012

Като за добре дошли в новата година, управляващите забъркаха поредната ТЕЛК-каша. Поводът са промъкналите се в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавното обществено осигуряване за 2012 промени в Кодекса за социално осигуряване, които увеличават степента и обхвата на административнонаказателната отговорност, на която подлежат експертите от лекарските комисии, които неправомерно издават/са издали решения.