Търсене

Мутацията Белене: гол тумбак с две централи

Автор: Красен Станчев / 30.03.2012

Вчера, една година след публикуването на нашия доклад, правителството на Борисов взе решение да спре проекта, отново поради икономически и фискални причини. На пръв поглед грозната гъсеница „Белене” се превърна вчера в две красиви пеперуди – паро-газова централата на площадката и нов блок в АЕЦ „Козлодуй”. Но тези две пеперуди са нарисувани само на тавана на въображението на правителството.

Смешно, но трагично

Автор: Красен Станчев* / 03.02.2012

Основният аргумент в полза на „Белене” е, че в строителството щели да бъдат ангажирани пряко или непряко около 40 хиляди души за период от 6-8 години. Този довод се повтаря вече четири-пет години, но никой не е обяснил как е направена сметката. Приемам обаче за момент, че тя е вярна. Тогава излиза, че прекият разход на българските потребители на електроенергия и данъкоплатци е 0,56 милиона лева на едно работно място.

Окупирай себе си!

Автор: Красен Станчев / 20.01.2012

Тъй като някой ме е включил в грапата „Окупирай България!” (ОБ), аз се чувствам длъжен да споделя своето мнение. По повод масовите движения, преди да се зачева ново, не е излишно основателите да се запознаят с теорията за тези движения. Един добър източник е книгата на Ерик Хофър “Истинският вярващ: Мисли за природата на масовите движения”, издадена на български от ИПИ.