Търсене

Слаба защита на собствеността спъва развитието на България

30.03.2012

Институтът за пазарна икономика представя за шеста поредна година международния индекс „Право на собственост” 2012 (International Property Rights Index - IPRI), който отчита защитата на правата на интелектуална и физическа собственост в 130 държави по света, представляващи 97% от световния БВП. Тази година 69 международни организации, между които и Институтът за пазарна икономика, си сътрудничиха с Алианс „Право на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат шестия годишен Индекс „Право на собственост” 2012.

Слаба защита на собствеността спъва развитието на България

Автор: ИПИ / 29.03.2012

Институтът за пазарна икономика представя за шеста поредна година международния индекс „Право на собственост” 2012 (International Property Rights Index - IPRI), който отчита защитата на правата на интелектуална и физическа собственост в 130 държави по света, представляващи 97% от световния БВП. Тази година 69 международни организации, между които и Институтът за пазарна икономика, си сътрудничиха с Алианс „Право на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат шестия годишен Индекс „Право на собственост” 2012.

Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2011)

Автор: ИПИ / 17.02.2012

Изследването „Успехите и провалите на българските правителства” анализира конкретен аспект от работата на централната и областните администрации чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Одитните доклади на Сметната палата дават полезна и ценна информация, която позволява да бъде оценена ефективността на администрацията при планирането, провеждането и контролирането на отделни дейности и програми. Третото издание на настоящето изследване допълва първото (от 2008 г.) и второто от (2011 г.) с нови 109 доклада. Така обновеният анализ включва 697 одита и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 година.