Търсене

Подобрява ли се стандартът на живот на българина?

Автор: Десислава Николова / 16.03.2012

Стабилното нарастване на доходите на глава от населението през последното десетилетие в стандарти на покупателна способност предполага и подобряване на стандарта на живот на българина. Това подобряване, разбира се, е средна величина, която не показва какво е разпределението на доходите между отделните граждани или доходни групи и как то се е отразило на всеки от тях. Въпреки тези условности, БВП на глава от населението расте стабилно от 2000 г. насам с изключение на кризисната 2009 г., като де факто се удвоява за периода – от 5 400 евро в стандарт на покупателна способност (СПС) през 2000 г. на 10 700 през 2010 г.

БВП – ръст или спад, дефлация или инфлация?

Автор: Десислава Николова / 09.03.2012

Стана традиция данните за брутния вътрешен продукт да пораждат недоумение и да повдигат повече въпроси, отколкото да дават отговори. Този път числата за четвъртото тримесечие на 2011 г. озадачиха неeдин икономист с факта, че през последното тримесечие брутният вътрешен продукт е бил номинално по-нисък спрямо година по-рано, т.е. в текущи цени имаме свиване на икономиката със значителните 2,8% на годишна база. Изненадата обаче дойде от обявения положителен ръст на икономиката за четвъртото тримесечие в постоянни цени (0,3% на годишна база според сезонно неизгладените данни и 1,6% според изгладените).

Г-н Дянков, quo vadis*?

Автор: Десислава Николова / 02.03.2012

През последните месеци фискалният резерв попада все по-често във фокуса на общественото внимание заради продължаващото си стопяване с бързи темпове. Какво показват данните? Сравнено с пика от 12,125 млрд. лева към края на октомври 2008 г., към края на януари вече имаме малко по-малко от 1/3-та или 4,027 млрд. лева фискален резерв.