Търсене

Трупащите се дългове в Български пощи

Автор: Евгени Иванов*, Явор Алексиев / 06.12.2013

Ще бъде жалко, ако „Български пощи” ЕАД стане поредното държавно предприятие, което поради некадърността на своите управители и фанатизма на своите синдикати бъде докарано до положение, при което сградният му фонд да бъде изкупен за жълти стотинки.

Защо дължим 22,8 милиона на пощите

Автор: Явор Алексиев / 18.01.2013

В условията на падащи обеми пратки и засилваща се конкуренция, „Български пощи” засега не разполага с начин да вдигне приходите си. Това означава, че всяка следваща година бюджетът ще трябва да отделя все по-голяма сума пари, за да финансира предоставянето на универсалната пощенска услуга в малките населени места.

Преструктурирането на разходите на „Български пощи” в условията на криза

Автор: Явор Алексиев / 22.06.2012

След три поредни години на свиващи се приходи, като приоритет пред „Български пощи” се очертава оптимизирането на пощенската мрежа и намирането на алтернативни методи за предоставянето на универсалната пощенска услуга на територията на страната.

Загиват ли пощите?

Автор: Явор Алексиев / 08.06.2012

Облаците над „Български пощи” продължават да се сгъстяват. След като приключи 2011 г. с нетна загуба от 9,2 млн. лв., при нетна печалба от 446 хил. лв. за 2010 г., компанията отчете и 3,6 млн. лв. нетна загуба за първото тримесечие на 2012 г.

Популизъм в пощите

Автор: Явор Алексиев / 04.05.2012

Евтиният популизъм винаги е излизал скъпо на българските данъкоплатци. “Социалната услуга”, която “Български пощи” предоставя, си има и социална цена, чийто размер следва да съответства на степента на обективната нужда от предоставянето ѝ.