Търсене

Референдумът: защо да гласуваме?

Автор: Красен Станчев / 25.01.2013

Едва днес изпълнителният директор на ЕСО изнесе данни, които потвърждават, че нова ядрена мощност не е необходима в обозримо бъдеще. При неучастие на референдума, гласуване с „да” или преобладаващо „да” като резултат от гласуването, резултатът ще е оправдание на начина, по който се управлява българската енергетика до момента и на политическите партии и деятели, които са поддържали такива ирационални и вредни проекти като АЕЦ „Белене”;

АЕЦ „Белене” и общественото мнение

Автор: Красен Станчев / 11.01.2013

Обществено мнение за „Белене” засега няма. Налице е ехо от убеждавания на хората от привърженици на проекта, от техните неособено разумни аргументи. Кампанията на референдума променя това положение. Тази седмица несъгласните със строителството на АЕЦ „Белене” са заети с разрушаване на заблудите по повод проекта, загнездили се в общественото мнение вследствие на усилието на три правителствени администрации и кампанията „от врата на врата” на БСП миналото лято.

Социално-икономическите измерения на една нова ядрена мощност през призмата на набиране на капитал за АЕЦ „Белене”

Автор: Красен Станчев / 04.01.2013

Референдумът събира подписи, а не пари. Аз ще се опитам да покажа какви средства би трябвало да събере подписката за капитал за строителството, експлоатацията и извеждането от експлоатация на АЕЦ „Белене”.

Манипулирането на избирателите от поддръжниците на АЕЦ „Белене” и строителството на нова ядрена централа

Автор: Красен Станчев / 14.12.2012

От 1990-те години насам интересът от изграждането на централата е основно на „Русия”, т.е. на няколко руски компании и на част от управниците на Руската федерация. В икономически смисъл това са интереси от строителство, кредитиране, скрити субсидии и от монополни, в продължение на много години, доставки на гориво и оборудване. В геополитически смисъл става дума за интерес от съществена собственост и дял в енергетиката на друга страна, в случая – България, който интерес се трансформира лесно в различни видове друга зависимост, най-вече политическа.

Какво се крие зад идеята за частна АЕЦ „Белене”*

Автор: Красен Станчев / 01.06.2012

Колкото и на пръв поглед да е странно, АЕЦ „Белене” може да бъде печеливша за частен инвеститор. Но при няколко условия, чийто общ смисъл се свежда до косвено субсидиране на дейностите по изграждане, експлоатация и закриване на централата.

Смешно, но трагично

Автор: Красен Станчев* / 03.02.2012

Основният аргумент в полза на „Белене” е, че в строителството щели да бъдат ангажирани пряко или непряко около 40 хиляди души за период от 6-8 години. Този довод се повтаря вече четири-пет години, но никой не е обяснил как е направена сметката. Приемам обаче за момент, че тя е вярна. Тогава излиза, че прекият разход на българските потребители на електроенергия и данъкоплатци е 0,56 милиона лева на едно работно място.