Търсене

Слаба защита на собствеността спъва развитието на България

30.03.2012

Институтът за пазарна икономика представя за шеста поредна година международния индекс „Право на собственост” 2012 (International Property Rights Index - IPRI), който отчита защитата на правата на интелектуална и физическа собственост в 130 държави по света, представляващи 97% от световния БВП. Тази година 69 международни организации, между които и Институтът за пазарна икономика, си сътрудничиха с Алианс „Право на собственост”, Вашингтон и програмата Hernando de Soto Fellowship, за да създадат шестия годишен Индекс „Право на собственост” 2012.