Проекти

2019

 1. Кампания за данъчна децентрализация в България
 2. Регионални профили: показатели за развитие
 3. Популистките политики и ефектите върху предприемачеството
 4. Възобновяване на дебатите за реформа на съдебната карта
 5. Върховенство на закона и икономически растеж
 6. Изготвяне на точна оценка на младежите в България, които не учат, не се квалифицират и не работят
 7. Германските инвестиции в България 1990 - 2017
 8. Успехите и провалите на българската администрация
 9. Ефект на плоския данък върху неравенството в България
 10. Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България
 11. Специализирана страница „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 12. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 13. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 14. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 15. Клуб на студентите към ИПИ
 16. Летен семинар за младежи
 17. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 18. Алтернативен бюджет на ИПИ

 

2018

 1. Общински профил на община Панагюрище
 2. Анализ на състоянието и развитието на креативната индустрия в Столична община
 3. Анализ на малките и средните предприятия в Столична община
 4. Изработване на иструмент за проследяване на държавните инвестиции в политиките за децата
 5. Оценка на настоящото състояние на неравенството на възможностите в България
 6. Регионални профили: показатели за развитие
 7. Анализ на размера на американските инвестиции в България
 8. Изготвяне на иновационен индекс на Столична община
 9. Оценка на ефектите от приемането на еврото в България
 10. Икономически и инвестиционни общински профил на Столична община за 2018 г.
 11. Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България
 12. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда в България
 13. Икономически профил на квАРТала - оценка и перспективи за развитиe
 14. Извънредните правителствени разходи през 2016 и 2017 г.
 15. Неправителствени организации за реформи на пазара на труд в ЦИЕ
 16. Анализ на състоянието на свободния пазар и борсовите условия за търговия с електроенергия
 17. Алтернативен бюджет на ИПИ
 18. Ден на свобода от правителството
 19. Индекс на бюрокрацията
 20. Специализирана страница „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 21. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 22. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 23. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 24. Клуб на студентите към ИПИ
 25. Летен семинар за младежи
 26. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

 

2017

 1. Регионални профили: показатели за развитие
 2. София – състояние и развитие на аутсорсинг индустрията
 3. Икономически и инвестиционни общински профили
 4. Анализ на финасирането на обществените библиотеки
 5. Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове
 6. Алтернативен бюджет на ИПИ
 7. Ден на свобода от правителството
 8. Индекс на бюрокрацията
 9. Специализирана страница  „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 10. Отворени обществени поръчки
 11. Анализ на енергийната бедност в България
 12. Успехите и провалите на българските правителства
 13. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда
 14. Изграждане на единство и подкрепа за демократични и пазарни ценности
 15. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 16. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 17. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 18. Клуб на студентите към ИПИ
 19. Летен семинар за младежи
 20. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

 

 

Архив (2004-2016)