Проекти

2018

 1. Общински профил на община Панагюрище
 2. Анализ на състоянието и развитието на креативната индустрия в столична община
 3. Анализ на малките и средните предприятия в столична община
 4. Изработване на иструмент за проследяване на държавните инвестиции в политиките за децата
 5. Оценка на настоящото състояние на неравенството на възможностите в България
 6. Регионални профили: показатели за развитие
 7. Анализ на размера на американските инвестиции в България
 8. Изготвяне на иновационен индекс на столична община
 9. Оценка на ефектите от приемането на еврото в България
 10. Икономически и инвестиционни общински профил на столична община за 2018 г.
 11. Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България
 12. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда в България
 13. Икономически профил на квАРТала - оценка и перспективи за развитиe
 14. Извънредните правителствени разходи през 2016 и 2017 г.
 15. Неправителствени организации за реформи на пазара на труд в ЦИЕ
 16. Анализ на състоянието на свободния пазар и борсовите условия за търговия с електроенергия
 17. Алтернативен бюджет на ИПИ
 18. Ден на свобода от правителството
 19. Индекс на бюрокрацията
 20. Специализирана страница „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 21. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 22. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 23. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 24. Клуб на студентите към ИПИ
 25. Летен семинар за младежи
 26. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

 

2017

 1. Регионални профили: показатели за развитие
 2. София – състояние и развитие на аутсорсинг индустрията
 3. Икономически и инвестиционни общински профили
 4. Анализ на финасирането на обществените библиотеки
 5. Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове
 6. Алтернативен бюджет на ИПИ
 7. Ден на свобода от правителството
 8. Индекс на бюрокрацията
 9. Специализирана страница  „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 10. Отворени обществени поръчки
 11. Анализ на енергийната бедност в България
 12. Успехите и провалите на българските правителства
 13. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда
 14. Изграждане на единство и подкрепа за демократични и пазарни ценности
 15. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 16. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 17. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 18. Клуб на студентите към ИПИ
 19. Летен семинар за младежи
 20. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

 

 

Архив (2004-2016)