Проекти

 

2022

 1. Кратък преглед на достъпа и ефективността на здравеопазването
 2. Приложение за осветяване на разходите на бюджетните организации на дневна база
 3.  „265 истории за икономика” - https://265obshtini.bg/
 4. Кампания за данъчна децентрализация в България - „2% в твоята община” - http://dvenasto.bg/
 5. Регионални профили: показатели за развитие - https://www.regionalprofiles.bg
 6. Анализи на социално - икономическия ефект от дейността на конкретни компании 
 7. Специализирана страница „Моите данъци” – kolkodavam.bg
 8. Индекс "Отворен бюджет" 2021
 9. „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” - https://socialchangebg.info
 10. Анализ и застъпническа кампания за дерегулиране на свободните професии
 11. Наблюдение на Плана за възстановяне и устойчивост и участие в обществения дебат
 12. Ситуационен анализ на публичните финанси в областта на политиките, свързани с децата и семейството
 13. Успехите и провалите на българската администрация
 14. Алтернативен бюджет на ИПИ
 15. Върховенство на закона и икономически растеж
 16. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 17. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 18. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2021

 1. „265 истории за икономика” - https://265obshtini.bg/
 2. Кампания за данъчна децентрализация в България - „2% в твоята община” - http://dvenasto.bg/
 3. Регионални профили: показатели за развитие - https://www.regionalprofiles.bg
 4. Първите две години от приемането на закона за публичните предприятия в България
 5. Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги
 6. Анализи на социално - икономическия ефект от дейността на конкретни компании 
 7. Специализирана страница „Моите данъци” – kolkodavam.bg
 8. Индекс "Отворен бюджет" 2021
 9. „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” - https://socialchangebg.info
 10. Реформа на съдебната карта
 11. Анализ и застъпническа кампания за дерегулиране на свободните професии
 12. Анализ на управлението и финансирането на българския футбол
 13. Анализ на управлението на държавните компании и препоръки
 14. Наблюдение на Плана за възстановяне и устойчивост и участие в обществения дебат
 15. Ситуационен анализ на публичните финанси в областта на политиките, свързани с децата и семейството
 16. Успехите и провалите на българската администрация
 17. Популистките политики и ефектите върху предприемачеството
 18. Алтернативен бюджет на ИПИ
 19. Върховенство на закона и икономически растеж
 20. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 21. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 22. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2020

 1. „265 истории за икономика” - https://265obshtini.bg/
 2. Кампания за данъчна децентрализация в България - „2% в твоята община” - http://dvenasto.bg/
 3. Регионални профили: показатели за развитие - https://www.regionalprofiles.bg
 4. Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги
 5. Специализирана страница „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 6. Индекс "Отворен бюджет" 2020
 7. „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” - https://socialchangebg.info
 8. Влиянието на COVID-19 върху икономиката на Бургас и региона
 9. Анализ на икономиката на община Варна
 10. Влиянието на COVID-19 върху икономиката на Варна
 11. План за интегрирано развитие на Община Габрово 2021-2027 г.
 12. Габрово – зелен, интелигентен, иновативен
 13. Икономически и инвестиционен профил на Столична община 2020 г. 
 14. Оценка на ефекта от COVID - 19 върху икономиката на София
 15. Заетост и безработица на областите
 16. Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г. 
 17. Варна – град на знанието
 18. Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори
 19. Анализ на публичното финансиране на политиките за деца в България
 20. Ситуационен анализ на публичните финанси в областта на политиките, свързани с децата и семейството
 21. Проблемни аспекти на механизма по ЗДС и ЗОС при отчуждаването на имоти за държавни или общински нужди
 22. Популистките политики и ефектите върху предприемачеството
 23. Анализ за ефекта от дейността на ЛИДЛ България
 24. Алтернативен бюджет на ИПИ
 25. Върховенство на закона и икономически растеж
 26. Реформа на съдебната карта
 27. Конституционна реформа за просперитет и растеж
 28. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 29. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 30. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

 

 

Архив (2004-2019)