IME
Становище на ИПИ относно промените в Закона за съдебната власт
Институт за пазарна икономика / 07.07.2017
С настоящето становище изразяваме позицията си по повод на предложените текстове в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ) от 04.07.2017 г. и произтичащите от това политики относно функционирането на съдебната власт в Република България.
Колко са усвоените европейски средства в България
Зорница Славова / 07.07.2017
Към 30 юни 2017 г. реално изплатените средства по оперативните програми на територията на българските общини достигат 8 769 197 329 лв. или 1 230 лв. на човек от населението.
Растящият публичен дълг тежи все по-малко на икономиката
Калоян Стайков / 07.07.2017
Публичния дълг към края на май 2017 г. възлиза на около 27,1% от БВП, което е почти идентично с нивото му от края на 2014 г. С други думи натрупаните нови задължения в периода 2015-2016 г. (тъй като в номинално изражение публичният дълг расте) се увеличават с по-нисък темп в сравнение с икономиката на страната.
Резултатите от матурите отново потвърждават връзката между големината на общините и качеството на образование
Адриан Николов / 07.07.2017
Високите оценки са най-вече функция на размера на общината – колкото по-голяма е тя, толкова по-добри резултати на матурите постига. Това най-вероятно е така, защото по-големите общини успяват да привличат по-добри учители, а и социално-семейната среда на учениците в големите общини е като цяло по-благоприятна за тяхното образование.